Magneti Ljubljana je evropski proizvajalec trajnih kovinskih magnetov, plasto magnetov in magnetnih sistemov z dolgoletno tradicijo proizvajanja od leta 1951.

Poslanstvo

Smo razvojno in tržno usmerjeno podjetje za katerega je značilna finančna stabilnost in poslovna uspešnost. Z inovativnostjo in poslovno odličnostjo še naprej izpolnjujemo zahteve kupcev in si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki spodbuja razvoj zaposlenih in podjetja kot celote na trajnosten in odgovoren način.

Naša vizija je postati globalni proizvajalec trajnih kovinskih magnetov in magnetnih sistemov na svetovnem trgu. Naš cilj je izpolnjevati zahteve in pričakovanja kupcev na podlagi razvoja tehnološko zahtevnih proizvodov in procesov.

Vrednote podjetja

Poslovna odličnost

Z doseganjem poslovne odličnosti izpolnjujemo zahteve naših poslovnih partnerjev in izpolnjujemo zahteve za najvišje ekološke in tehnološke standarde.

Fokus

Izpolnjujemo želje naših kupcev na področju doseganja kakovosti, količine, dobave in cene, ter z njimi gradimo partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.

Trajnost

Delujemo v najboljšem interesu vseh naših deležnikov in si prizadevamo ohraniti socialne, okoljske in gospodarske stebre trajnostnega razvoja.

Inovacije

Zavedamo se, da je prihodnost podjetja odvisna od naše sposobnosti razvijanja in proizvodnje novih izdelkov in inovativnih rešitev, ki izpolnjujejo zahteve in potrebe naših poslovnih partnerjev.

Kultura

V podjetju cenimo inovativnost, gojimo medsebojno spoštovanje in spodbujamo timsko delo, ter razvijamo delovno okolje, ki omogoča vsem zaposlencem, da dosežejo svoj potencial v korist posameznika in podjetja kot celote.

company magneti

ČASOVNICA

01

Usposobljenosti

Magneti Ljubljana d.d. so proizvajalec permanentnih magnetov z dolgoletno tradicijo.  Skozi svoje redno delovanje in v različnih razvojnih projektih, pogosto v sodelovanju z zunanjimi raziskovalnimi organizacijami, so podjetje in njegovi zaposleni pridobili kompetence na področju same proizvodnje različnim permanentih magnetov kot tudi na področju »podpornih« tehnologij, merilnih tehnik, razvoja materialov, izdelave strojev in konstrukcije in izdelave avtomatiziranih delovnih mest. Usposobljeni in opremljeni smo za učinkovito sodelovanje z našimi partnerji pri razvoju, z uporabo kompatibilnih CAD platform. Partnerje lahko podpremo z izvedbo osnovnih kalkulacij in simulacij magnetnega polja ter z razvojem namenskih merilnih metod in sistemov. Podjetje ima tudi obsežne izkušnje s sodelovanjem pri projektih po zahtevah avtomobilske industrije.

02

Razvoj produktov

Večji del proizvodnje v Magnetih temelji na izdelkih, ki so plod razvoja naših strank ter na lastnem razvoju proizvodnih procesov za proizvodnjo teh izdelkov. Vendarle pa v dokaj številnih primerih razvoja in konstrukcije magnetov ali magnetnih sistemov, na osnovi funkcionalnih specifikacij, podjetje sodeluje pri razvoju ali pa ga tudi v večjem delu samostojno izvaja. Sodelovanje v razvojni fazi projekta je še posebej pomembno in zaželeno, saj tako lahko prispevamo k izboljšani funkcionalnosti in tudi zmanjšanju stroški s pogostimi ocenami proizvodne izvedljivosti in podajanjem predlogov za izboljšave.

03

Razvoj materialov

Podjetje Magneti Ljubljana neprestano sledi napredku v razvoju novih magnetnih materialov in je tudi uspešno pri samostojnem razvoju materialov in proizvodnih procesov, tako da je v največji možni meri sposobno proizvajati permanentne magnete in sisteme iz kar se da sodobnih materialov. Glavni cilj tega delovanja sta vzdržna rast in tudi dobičkonosnost podjetja. V Magnetih imamo lastno R&R skupino, ki, pogosto v sodelovanju z zunanjimi institucijami, izvaja interne razvojne projekte na področju razvoja materialov. Glede na analize tveganj na področju surovin in s ciljem zmanjševanja okoljskega odtisa celotne dobavne verige se podjetje intenzivno vključuje v mednarodne projekte na področju recikliranja magnetnih materialov.

04

Brizganje

Ena novejših tehnologij, ki smo jih uvedli v našem podjetju je brizganje (injection moulding), ki ga uporabljamo za proizvodnjo “plastomagnetov” in kompleksnejših magnetnih sistemov. S to tehnologijo lahko izdelujemo magnete različnih velikosti in kompleksnih oblik v zelo ozkih tolerancah. Nadaljnje mehanske obdelave magnetov niso potrebne, zato je lahko poraba sicer dragega materiala optimalna. Proizvajamo lahko plastomagnete na osnovi različnih tipov magnetnih materialov (večinoma NdFeB), pri tem pa uporabljamo tako granulate komercialnih dobaviteljev kot tudi granulate lastne proizvodnje.

05

 

Glede na novo pridobljene kompetence na področju uporabe tehnologije brizganja plastike se je podjetje odločilo za intenzivnejše ukvarjanje z bolj kompleksnimi izdelki, pri katerih so permanentni magneti skupaj z drugimi sestavnimi deli zabrizgani (s plastiko) v sistem ki ga lahko naši kupci neposredno vgradijo v svoj izdelek. V preteklosti so kupci pogosto potrebovali vmesnega dobavitelja, ki je zanje izvajal operacijo zabrizgavanja v plastiko; ta dobavitelja pa običajno ni imel nikakršnih kompetenc na področju magnetnih materialov in meritev magnetnih lastnosti. Magneti Ljubljana zdaj lahko proizvajajo in dobavljajo tako magnete kot zabrizgane sisteme. Poleg »zabrizganih« sistemov ima naše podjetje izkušnje tudi v proizvodnji magnetnih sistemov, pri katerih se uporabljajo tudi druge tehnologije, na primer lepljenje s temperaturno obstojnimi lepili.

06

Avtomatizacija

V teku izvajanja številnih projektov razvoja proizvodnega procesa se je v podjetju oblikoval zelo učinkovit oddelek za avtomatizacijo, ki je usposobljen za razvoj in implementacijo kompleksnih projektov avtomatizacije, predvsem na področju proizvodnje in kontrole kakovosti permanentnih magnetov in magnetnih sistemov. Oddelek avtomatizacije je razvil ali posodobil pomemben del proizvodne opreme v podjetju. Trenutno je oddelek osredotočen predvsem na optimizacijo proizvodnih procesov v smislu avtomatizacije delovno intenzivnih operacij in še posebej operacij, kritičnih za zagotavljanje kvalitete. Uvajanje naprav, ki uporabljajo »strojni vid« in izgradnja obsežnega sistema za zajem podatkov proizvodnje sta le zadnja od tipičnih projektov našega oddelka za avtomatizacijo.