Projekti

Projekt Reco2Mag

Glavni cilj projekta:
razvoj učinkovitejših magnetov, ki se uporabljajo v električnih vozilih. Poleg tega bo projekt raziskal razpoložljivost REE za trajne magnete v jugovzhodni Evropi.

 

Nosilec projekta:

Institut Jožef Stefan

 

Partnerji v projektu:

RGNF, Geološki zavod Slovenije, Rudarsko-geološka fakulteta iz Beograda, Magneti d.d. iz Slovenije, Valeo Group iz Francije in Švedski inštitut za okoljske raziskave.

 

Projekt DyScovery

Od leta 2022 do leta 2024 se bodo stopnje recikliranja magnetov povečale od razstavljanja do delnega raztapljanja. Surovine bodo magneti ob koncu življenjske dobe, pa tudi ostanki iz proizvodnje kot so brusno blato itp. ki nastaja na mestih proizvajalcev magnetov. MONOLITHOS (Grčija), MEAB (Nemčija), KTH (Švedska) in TU-Freiberg (Nemčija) bodo v predindustrijskem obsegu prikazali vse korake, vključno z inovativnimi hidrometalurškimi rešitvami in elektrolizo staljene soli, za doseganje kakovosti (> 95 % čistosti) recikliranih kovin pri >90-odstotni stopnji okrevanja. V Monolithosu (Grčija) bo nova linija reciklirala 630 t/leto EoL (»end of life«) materiala, kar bo povečalo zmogljivost recikliranja v EU za najmanj 23 % za proizvodnjo kovin za magnetno industrijo (300t/leto). Magneti NdFeB in SmCo iz recikliranih materialov bodo izdelani v podjetju Magneti Ljubljana d.d. (Slovenija). V podjetju CRF (Italija) pa bo testiral zmogljivost zelenih magnetov za potencialno uporabo v elektromobilnosti.

 

Okvir projekta DyScovery: Trajnostna dobava REE, Co iz recikliranja magnetov, brusnega blata: zapiranje zanke

 

Povezava na spletno stran projekta:

https://srip-krozno-gospodarstvo.si/project/dyscovery/

 

SONČNA ELEKTRARNA MAGNETI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

 

Upravičenec:

Magneti Ljubljana, d.d., Stegne 37, 1000 Ljubljana.

 

Posredniško telo:

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

 

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

 

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,825.

 

Glavni cilji operacije:

– povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
– zmanjšati emisije CO2.

 

Povezava na spletno stran EU skladi:

http://www.eu-skladi.si/

SusmagPro_2

Projekt SUSMAGPRO

Dne 1.6.2019 smo v podjetju Magneti Ljubljana, d.d. začeli z delom na SUSMAGPRO projektu, ki je sofinanciran s strani Evropske Komisije iz programa Horizon 2020. Projekt izvajamo 19 partnerjev ter 1 pridruženi partner iz devetih Evropskih držav. Vodilni partner na projektu je Pforzheim University (Nemčija), Prof. Carlo Burkhardt. Projekt SUSMAGPRO (TRL 6-7)  je nadaljevanje EU projekta REMANENCE (TRL 5). V Magneti Ljubljana, d.d. bo narejena pilotna linija za reciklažo okrog 20 ton NdFeB magnetov na leto.

Projekt: Nova Generacija Injekcijsko Brizganih Plastomagnetov

 

Razlogi za izvedbo projekta:

Novo generacijo plastomagnetov odlikujejo boljše magnetne, mehanske in reološke lastnosti ter višja stopnja sposobnosti ponovne uporabe (reciklaže), kar se bo rezultiralo v večji konkurenčnosti podjetja na trgu plastomagnetov. Ob enem pa bo doprineslo k zmanjšani okoljski obremenitvi zaradi manjše obrabe orodij in naprav za injekcijsko brizganje ter smotrnejše izrabe vhodnih surovin in energentov.

 

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je implementacija tehnologije nove generacije injekcijsko brizganih plastomagnetov v realno industrijsko okolje. Nov tehnološki pristop predstavljen v okviru tega projekta, še dodatno rešuje problematiko izdelave manjših serij plastomagnetov ter prototipov novih magnetov v fazi njihovega razvoja z uporabo tehnologije 3d tiska plastomagnetov po principu ciljnega neprekinjenega nalaganja snovi (FDM).

 

Finančna podpora:

Raziskovalno razvojni projekt »Nova Generacija Injekcijsko Brizganih Plastomagnetov« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Europska unija iz Europskega sklada za regionalni razvoj v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

 

www.eu-skladi.si

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj
EIT RawMaterials

Projekt: Zmanjševanje vsebnosti redkih zemlji v visoko zmogljivih električnih motorjih s permanentnimi magneti

Cilji projekta:

Glavni cilj LowReeMotors je poiskati alternative neodimskim magnetom, ki se trenutno uporabljajo v motorjih na električna vozila. Izvajanje drugih možnosti v sestavi magneta, kot so zlitine, ki vsebujejo cerij (Ce), bi lahko ublažilo potrebo po surovinah Nd do 6-10%. Projekt LowReeMotors bo zasnoval, izdelal in preizkusil dva različna električna stroja, ki bosta nadomestila obstoječe enakovredne motorje na osnovi Nd. Pričakuje se, da bodo rezultati zelo pomembni za industrijo in akademsko javnost, zato je potreben načrt razširjanja. Projekt se je začel 1.1.2020 in se bo nadaljeval do 31.12.2022.

 

Finančna podpora:

To dejavnost je financiral Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Ta organ Evropske unije prejema podporo raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020.