Projekti

SusmagPro_2

Projekt SUSMAGPRO

Dne 1.6.2019 smo v podjetju Magneti Ljubljana, d.d. začeli z delom na SUSMAGPRO projektu, ki je sofinanciran s strani Evropske Komisije iz programa Horizon 2020. Projekt izvajamo 19 partnerjev ter 1 pridruženi partner iz devetih Evropskih držav. Vodilni partner na projektu je Pforzheim University (Nemčija), Prof. Carlo Burkhardt. Projekt SUSMAGPRO (TRL 6-7)  je nadaljevanje EU projekta REMANENCE (TRL 5). V Magneti Ljubljana, d.d. bo narejena pilotna linija za reciklažo okrog 20 ton NdFeB magnetov na leto.

Covid-19 Booster Call

Podjetje Magneti Ljubljana, d.d. je od EIT RawMaterials v okviru razpisa »Covid-19 Booster Call« prejelo sredstva za pospešitev industrijske proizvodnje dveh novo razvitih razredov Sm2Co17 magnetov, predhodno razvitih v laboratoriju. Novi razredi ponujajo izboljšane magnetne lastnosti, večje ravnosti krivulj razmagnetenja in / ali ostanka in največjega energijskega produkta v primerjavi z obstoječimi serijskimi magneti SmCo. Novi razredi zapolnjujejo vrzel v magnetnih lastnostih s prevladujočimi trajnimi magneti REE; NdFeB. Projekt se je začel 6. julija 2020, njegov cilj pa je potrditi ocene v pilotni proizvodnji do decembra 2020.

CovidBoosterCall
EITRawMaterials
Maxycle

Projekt: MaXycle

Projekt financira ERA MIN 2 znotraj Obzorij 2020. Namen projekta je ustanoviti bolj okolju prijazen način reciklaže: a) razvoj sistema eko-označevanja za nove magnet na osnovi elementov redkih zemelj, b) uporaba visoko učinkovitega postopka hidrogenacije (HPMS) za direktno reciklažo NdFeB zlitine iz odrabljenih materialov, c) uporaba boljših načinov odstranjevanja ostankov pred-procesiranja in d) izboljšanje magnetih lastnosti magnetov iz odrabljenih NdFeB magnetov z nadzorovanjem mikrostrukture in fazne sestave ter e) prenos razvitih postopkov na industrijski nivo z vključeno analizo življenjskega cikla. S projektom bomo omogočil povečanje recikliranih količin, ki so trenutno nizke zaradi slabega zbiranje tovrstnih odpadkov ali neprimerne komunikacije med logisti in predelovalci odpadkov ter reciklažnimi obrati.

Projekt: Učinkovita reciklaža brusnega blata pri proizvodnji Sm2Co17 magnetov za gospodarstvo brez odpadkov

Projekt financira Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan. Poudarek projekta je razviti bodisi neposredno ali posredno recikliranje brusnega blata, ki nastane pri brušenju SmCo magnetov. Neposredna reciklaža je osredotočena na ponovno uporabo prečiščenega SmCo brusnega blata. Medtem ko je posredna reciklaža osredotočena na proces pridobivanja kovin iz istega blata. To je korak nasproti krožnemu gospodarstvu, ki je eden glavnih ciljev današnje Evropske strategije kako do pomembnih surovin. Omenjene surovine bomo pridobivali po novi alternativo poti, ki še nikoli ni bila uporabljena.

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt: Nova Generacija Injekcijsko Brizganih Plastomagnetov

 

Razlogi za izvedbo projekta:

Novo generacijo plastomagnetov odlikujejo boljše magnetne, mehanske in reološke lastnosti ter višja stopnja sposobnosti ponovne uporabe (reciklaže), kar se bo rezultiralo v večji konkurenčnosti podjetja na trgu plastomagnetov. Ob enem pa bo doprineslo k zmanjšani okoljski obremenitvi zaradi manjše obrabe orodij in naprav za injekcijsko brizganje ter smotrnejše izrabe vhodnih surovin in energentov.

 

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je implementacija tehnologije nove generacije injekcijsko brizganih plastomagnetov v realno industrijsko okolje. Nov tehnološki pristop predstavljen v okviru tega projekta, še dodatno rešuje problematiko izdelave manjših serij plastomagnetov ter prototipov novih magnetov v fazi njihovega razvoja z uporabo tehnologije 3d tiska plastomagnetov po principu ciljnega neprekinjenega nalaganja snovi (FDM).

 

Finančna podpora:

Raziskovalno razvojni projekt »Nova Generacija Injekcijsko Brizganih Plastomagnetov« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Europska unija iz Europskega sklada za regionalni razvoj v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

 

www.eu-skladi.si

Projekt: Zmanjševanje vsebnosti redkih zemlji v visoko zmogljivih električnih motorjih s permanentnimi magneti

Cilji projekta:

Glavni cilj LowReeMotors je poiskati alternative neodimskim magnetom, ki se trenutno uporabljajo v motorjih na električna vozila. Izvajanje drugih možnosti v sestavi magneta, kot so zlitine, ki vsebujejo cerij (Ce), bi lahko ublažilo potrebo po surovinah Nd do 6-10%. Projekt LowReeMotors bo zasnoval, izdelal in preizkusil dva različna električna stroja, ki bosta nadomestila obstoječe enakovredne motorje na osnovi Nd. Pričakuje se, da bodo rezultati zelo pomembni za industrijo in akademsko javnost, zato je potreben načrt razširjanja. Projekt se je začel 1.1.2020 in se bo nadaljeval do 31.12.2022.

 

Finančna podpora:

To dejavnost je financiral Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Ta organ Evropske unije prejema podporo raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020.

EIT RawMaterials