Projekti

Projekt SUSMAGPRO

Dne 1.6.2019 smo v podjetju Magneti Ljubljana, d.d. začeli z delom na SUSMAGPRO projektu, ki je sofinanciran s strani Evropske Komisije iz programa Horizon 2020. Projekt izvajamo 19 partnerjev ter 1 pridruženi partner iz devetih Evropskih držav. Vodilni partner na projektu je Pforzheim University (Nemčija), Prof. Carlo Burkhardt. Projekt SUSMAGPRO (TRL 6-7)  je nadaljevanje EU projekta REMANENCE (TRL 5). V Magneti Ljubljana, d.d. bo narejena pilotna linija za reciklažo okrog 20 ton NdFeB magnetov na leto.

Projekt: GloREIA – Mednarodno združenje industrije redkih zemelj

Projekt financira organizacija EIT Raw Materials. Namen projekta je ustanoviti združenje industrije redkih zemelj znotraj Evrope in širom sveta. Znotraj združenja bo ustanovljeno inteligentno mreženje; združenje trajnih magnetov iz elementov redkih zemelj s sedežem v Europi. Izdelana bo Evropska platforma mednarodnih strokovnjakov in delničarjev, ki bodo pripravili in zagnali mednarodno združenje redkih zemelj (REIA). Projekt bo prispeval k inovativnim krožnim modelom gospodarstva preko verige vrednosti elementov redkih zemelj. Ustanovljena in vzdrževana bo tudi baza podatkov o življenjski dobi za člane industrije in znanstvenike s področja elementov redkih zemelj.

Maxycle

Projekt: MaXycle

Projekt financira ERA MIN 2 znotraj Obzorij 2020. Namen projekta je ustanoviti bolj okolju prijazen način reciklaže: a) razvoj sistema eko-označevanja za nove magnet na osnovi elementov redkih zemelj, b) uporaba visoko učinkovitega postopka hidrogenacije (HPMS) za direktno reciklažo NdFeB zlitine iz odrabljenih materialov, c) uporaba boljših načinov odstranjevanja ostankov pred-procesiranja in d) izboljšanje magnetih lastnosti magnetov iz odrabljenih NdFeB magnetov z nadzorovanjem mikrostrukture in fazne sestave ter e) prenos razvitih postopkov na industrijski nivo z vključeno analizo življenjskega cikla. S projektom bomo omogočil povečanje recikliranih količin, ki so trenutno nizke zaradi slabega zbiranje tovrstnih odpadkov ali neprimerne komunikacije med logisti in predelovalci odpadkov ter reciklažnimi obrati.

Projekt: Učinkovita reciklaža brusnega blata pri proizvodnji Sm2Co17 magnetov za gospodarstvo brez odpadkov

Projekt financira Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan. Poudarek projekta je razviti bodisi neposredno ali posredno recikliranje brusnega blata, ki nastane pri brušenju SmCo magnetov. Neposredna reciklaža je osredotočena na ponovno uporabo prečiščenega SmCo brusnega blata. Medtem ko je posredna reciklaža osredotočena na proces pridobivanja kovin iz istega blata. To je korak nasproti krožnemu gospodarstvu, ki je eden glavnih ciljev današnje Evropske strategije kako do pomembnih surovin. Omenjene surovine bomo pridobivali po novi alternativo poti, ki še nikoli ni bila uporabljena.

Projekt: 3D MAGNET – 3D tiskani polimerno vezani magneti

Projekt financira Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo Republike Slovenije ter Evropski Sklad za Regionalni Razvoj. Poudarek projekta je na razvoju tehnologije 3D tiskanja polimerno vezanih magnetov. Uvedba 3D tiskanja z uporabo ciljnega nalaganja materiala v plasteh (FDM) kot alternativno tehnologijo za proizvodnjo polimerno vezanih magnetov, ki je usmerjen v zniževanje stroškov proizvodnje in ohranja dobre magnetne in mehanske lastnosti, kot jih imajo brizgani magneti. Glavni cilji raziskovalnega projekta so: (i) ugotoviti optimalno sestavo in lastnosti granulata (filamenta), ki se uporablja za 3D tiskanje polimerno vezanih magnetov in (ii) določiti optimalne parametre 3D tiskanja, s katerimi bi lahko natisnili polimerno vezane magnete z enakimi lastnostmi kot jih imajo brizgani magneti.

www.eu-skladi.si