Certifikati

Podjetje Magneti Ljubljana, d. d. je že leta 1993 pridobilo certifikat skladnosti sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001. Kot prvi v vrsti številnih certifikatov skladnosti z mednarodnimi standardi, je po eni strani predstavljal osnovo za nenehno izboljševanje proizvodnih procesov, po drugi strani pa je omogočil utrditev položaja podjetja kot dobavitelja visoko kakovostnih magnetov in magnetih sistemov za najzahtevnejše evropske in svetovne trge. Podjetje sledi EFQM-modelu poslovne odličnosti in ravna kot družbeno odgovorno podjetje. Leta 2000 je za uspešen sistem ravnanja z okoljem prejelo certifikat ISO 14001, v letih 2002 in 2003 pa tudi certifikat ISO/TS 16949 za sistem vodenja po zahtevah avtomobilske industrije, ki posebej poudarja pristope za preprečevanje nastopa napak in obvladovanje celotne dobaviteljske verige, in certifikat OHSAS 18001 za vodenje varnosti in zdravja pri delu. Prehod z ISO/TS na IATF 16949 smo zaključili marca 2018, izvaja pa se tudi že projekt za prehod z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Certifikati kakovosti

img4

ISO 45001

 PDF download

ISO 14001-2015 SIQ

ISO 14001

 PDF download

ISO 9001

PDF download

IATF 16949

 PDF download