Simag

Sintrani AlNiCo magneti

Podobno kot liti so tudi sintrani AlNiCo magneti že desetletja del proizvodnega programa podjetja Magneti Ljubljana. Na svetovnih trgih dokazana odličnost v proizvodnji teh magnetov zagotavlja izpolnjevanje specifičnih zahtev kupcev. Sintrane magnete izdelujemo s stiskanjem (kompaktiranjem) mešanic prahov z definiranima kemično sestavo in porazdelitvijo velikosti delcev v mehanskih ali hidravličnih stiskalnicah in naknadnim sintranjem v vakuumskih pečeh.

Prednosti sintranih AlNiCO izdelkov so:

VISOKA DELOVNA

TEMPERATURA

DOBRA KOROZIJSKA

ODPORNOST

ZELO DOBRA TEMPERATURNA IN

DOLGOROČNA STABILNOST

FIZIČNE LASTNOSTI

Karakteristika [Enota] Vrednost
Gostota [g/cm3] 7,2
Modul elastičnosti [kN/mm2] 100-200
Upogibna moč [N/mm2] 250-600
Tlačna trdnost [N/mm2] 300-400
Trdota [HRc] 55
Specifičen električni upor [μΩcm] 45-65
Specifična toplota [J/kgK] 300
Specifična toplotna prevodnost [W/mK] 12
Curijeva temperatura [°C] 820-890
Temperaturni koeficient-TK Br [%/K] -0,2
Potrebna magnetizacijska trdnost [kA/m] 300

MAGNETNE LASTNOSTI

LIMAG
Tipične vrednosti
Remanenca Br
[T]
Koercitivnost HcB
[kA/m]
Koercitivnost
HcJ [kA/m]
Energijski product (BH)max
[kJ/m3]
Limag 250 0,62 85 87 18
Limag 400 K 1,01 60 62 32
Limag 500 1,25 50 52 38
Limag 1500 1,85 124 126 38
Limag 1800 0,75 150 155 43

– Različni senzorji v avtomobilski industriji
– DC elektro motorji
– Varnostna (FID) stikala …

Zaradi malenkost nižje gostote imajo sintrani AlNiCo magneti v primerjavi z litimi magneti enake kvalitete (kemične sestave) rahlo nižje magnetne lastnosti. Zaradi drugačnega procesa izdelave so lahko sintrani AlNiCo magneti bolj kompleksnih oblik, zaradi ekonomskih razlogov pa je tehnologija stiskanja in sintranja bolj primerna za manjše magnete kot tehnologija taljenja in ulivanja. Znotraj širšega razpona in splošnih omejitev lahko tudi pri sintranih AlNiCo magnetih magnetne lastnosti prilagajamo morebitnim specifičnim zahtevam kupcev.

 

Sintrane AlNiCo magnete lahko izdelujemo v širokem izboru kvalitet, ki so lahko uporabne v aplikacijah, kot so:

Katalog 2018

Kontaktirajte nas

 +386 1 501 13 04

Similar products

LIMAG

Limag

Liti AlNiCo magneti

Glavni prednosti litih AlNiCo magnetov sta visoka maksimalna delovna temperatura, tudi preko 500°C ter zelo dobra korozijska obstojnost.

VEČ

  REMAG SmCo1:5

  Remag (SmCo1:5)

  Samarium Cobalt magneti(SmCo1:5)

  Magneti SmCo5 se proizvajajo na podobni način kot Sm2Co17 magneti, vendar imajo nižjo magnetizacijo in maksimalno delovno temperaturo. Zanimivi so za aplikacije, ki zahtevajo nizka magnetilna polja.

  VEČ

   REMAG SmCo2:17

   Remag (SmCo2:17)

   V primerjavi z AlNiCo magneti imajo SmCo magneti veliko višjo koercitivnost, kar pomeni, da potrebujejo višja magnetna polja za razmagnetenje. V primerjavi z magnetom NdFeB magneti SmCo delujejo pri višjih delovnih temperaturah.

   VEČ