Simag

Sintrani AlNiCo magneti

Podobno kot liti so tudi sintrani AlNiCo magneti že desetletja del proizvodnega programa podjetja Magneti Ljubljana. Na svetovnih trgih dokazana odličnost v proizvodnji teh magnetov zagotavlja izpolnjevanje specifičnih zahtev kupcev. Sintrane magnete izdelujemo s stiskanjem (kompaktiranjem) mešanic prahov z definiranima kemično sestavo in porazdelitvijo velikosti delcev v mehanskih ali hidravličnih stiskalnicah in naknadnim sintranjem v vakuumskih pečeh.

Prednosti sintranih AlNiCO izdelkov so:

VISOKA DELOVNA

TEMPERATURA

DOBRA KOROZIJSKA

ODPORNOST

ZELO DOBRA TEMPERATURNA IN

DOLGOROČNA STABILNOST

FIZIKALNE LASTNOSTI

Karakteristika[Enota]Vrednost
Gostota[g/cm3]7,2
Modul elastičnosti[kN/mm2]100-200
Upogibna trdnost[N/mm2]250-600
Tlačna trdnost[N/mm2]300-400
Trdota[HRc]55
Specifična upornost[μΩcm]45-65
Specifična toplota[J/kgK]300
Specifična toplotna prevodnost[W/mK]12
Curijeva temperatura[°C]820-890
Temperaturni koeficient-TK Br[%/K]-0,02
Jakost magnetilnega polja[kA/m]300

MAGNETNE LASTNOSTI

SIMAG
Tipične vrednosti
Remanenca Br
[T]
Koercitivnost HcB
[kA/m]
Koercitivnost
HcJ [kA/m]
Energijski produkt (BH)max
[kJ/m3]
Simag 2500,60858718
Simag 400 K1,01606232
Simag 5001,25505238
Simag 15000,8512412640
Simag 1500 HR0,9112212445
Simag 18000,7515015543

Sintrane AlNiCo magnete lahko izdelujemo v širokem izboru kvalitet, ki so lahko uporabne v aplikacijah, kot so:

– Različni senzorji v avtomobilski industriji
– DC elektro motorji
– Varnostna (FID) stikala …

Zaradi malenkost nižje gostote imajo sintrani AlNiCo magneti v primerjavi z litimi magneti enake kvalitete (kemične sestave) rahlo nižje magnetne lastnosti. Zaradi drugačnega procesa izdelave so lahko sintrani AlNiCo magneti bolj kompleksnih oblik, zaradi ekonomskih razlogov pa je tehnologija stiskanja in sintranja bolj primerna za manjše magnete kot tehnologija taljenja in ulivanja. Znotraj širšega razpona in splošnih omejitev lahko tudi pri sintranih AlNiCo magnetih magnetne lastnosti prilagajamo morebitnim specifičnim zahtevam kupcev.

Katalog 2019

Kontaktirajte nas

+386 5 909 78 01

Similar products

LIMAG

LIMAG

Glavni prednosti litih AlNiCo magnetov sta visoka maksimalna delovna temperatura, tudi preko 500°C ter zelo dobra korozijska obstojnost.

VEČ

  REMAG SmCo5

  Remag SmCo5

  SmCo5 magneti se proizvajajo na podobnen način kot Sm2Co17 magneti. V primerjavi z njimi imajo rahlo nižjo remanenco in nižjo maksimalno delovno temperaturo. Primerni so za aplikacije, kjer so potrebna nizka magnetilna polja.

  VEČ

   REMAG Sm2Co17

   Remag Sm2Co17

   Sm2Co17 imajo v primerjavi z AlNiCo magneti veliko višjo koercitivnost, kar pomeni, da so bistveno bolj "odporni" na razmagnetilna polja. V primerjavi z NdFeB pa tudi SmCo5 magneti imajo Sm2Co17 magneti višjo maksimalno delovno temperaturo.

   VEČ