Zaključeni projekti

CovidBoosterCall
EIT RawMaterials

Covid-19 Booster Call

Podjetje Magneti Ljubljana, d.d. je od EIT RawMaterials v okviru razpisa »Covid-19 Booster Call« prejelo sredstva za pospešitev industrijske proizvodnje dveh novo razvitih razredov Sm2Co17 magnetov, predhodno razvitih v laboratoriju. Novi razredi ponujajo izboljšane magnetne lastnosti, večje ravnosti krivulj razmagnetenja in / ali ostanka in največjega energijskega produkta v primerjavi z obstoječimi serijskimi magneti SmCo. Novi razredi zapolnjujejo vrzel v magnetnih lastnostih s prevladujočimi trajnimi magneti REE; NdFeB. Projekt se je začel 6. julija 2020, njegov cilj pa je potrditi ocene v pilotni proizvodnji do decembra 2020.

Projekt: MaXycle

Projekt financira ERA MIN 2 znotraj Obzorij 2020. Namen projekta je ustanoviti bolj okolju prijazen način reciklaže: a) razvoj sistema eko-označevanja za nove magnet na osnovi elementov redkih zemelj, b) uporaba visoko učinkovitega postopka hidrogenacije (HPMS) za direktno reciklažo NdFeB zlitine iz odrabljenih materialov, c) uporaba boljših načinov odstranjevanja ostankov pred-procesiranja in d) izboljšanje magnetih lastnosti magnetov iz odrabljenih NdFeB magnetov z nadzorovanjem mikrostrukture in fazne sestave ter e) prenos razvitih postopkov na industrijski nivo z vključeno analizo življenjskega cikla. S projektom bomo omogočil povečanje recikliranih količin, ki so trenutno nizke zaradi slabega zbiranje tovrstnih odpadkov ali neprimerne komunikacije med logisti in predelovalci odpadkov ter reciklažnimi obrati.

Maxycle

Projekt: Učinkovita reciklaža brusnega blata pri proizvodnji Sm2Co17 magnetov za gospodarstvo brez odpadkov

Projekt financira Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan. Poudarek projekta je razviti bodisi neposredno ali posredno recikliranje brusnega blata, ki nastane pri brušenju SmCo magnetov. Neposredna reciklaža je osredotočena na ponovno uporabo prečiščenega SmCo brusnega blata. Medtem ko je posredna reciklaža osredotočena na proces pridobivanja kovin iz istega blata. To je korak nasproti krožnemu gospodarstvu, ki je eden glavnih ciljev današnje Evropske strategije kako do pomembnih surovin. Omenjene surovine bomo pridobivali po novi alternativo poti, ki še nikoli ni bila uporabljena.

Projekt: NANOPYME – Nanokristalinični permanentni magneti na osnovi hibridnih kovinskih feritov

V sklopu projekta smo načrtovani in razvili nanokristalinične trajne magnete brez elementov redkih zemelj z uporabo dveh komplementarnih pristopih. S sintezo nove hibridne nanostrukture, ki temelji na kombinaciji kovine in ferita, smo združili komplementarne magnetne lastnosti obeh materialov. S tem pristopom smo izkoristili nedavni napredek v nanoznanosti, ki se uporablja pri oblikovanju teh novih trajnih magnetov. Novo izdelani trajni magneti brez elementov redkih zemelj z izboljšanim delovanjem so primerni za uporabo v sodobnih aplikacijah, v katerih se trenutno uporabljajo magneti na osnovi redkih zemelj.

Projekt: REMANENCE – Reciklaža magnetov iz elementov redkih zemelj z namenom zaščite njihovih virov in okolja

V projektu smo združili znanje vodilnih strokovnjakov s področja senzorike, razstavljanja, tehnologije reciklaže in obdelave materialov v multidisciplinarnem projektu, ki zagotavlja tehnološki napredek. Razvit je bil nov in inovativen postopek za recikliranje neodymium-železo-bor (NdFeB) magnetov iz različne odpadne elektronske in električne opreme (OEEO). Cilj projekta je bil, da magnet iz odrabljene aplikacije izvlekli v obliki, ki je direktno ponovno uporabna v proizvodnji magnetov in tako zagotavlja velik prihranek energije in nižje stroške proizvodnje Evropskih proizvajalcev magnetov.

Projekt: MAG DRIVE – Novi trajni magneti za pogon v električnih vozilih

Cilj projekta je bil razviti novo microstrukturno-inženirsko strategijo, ki je bistveno izboljšala magneten lastnosti, s poudarkom na koecitivnosti, magnetov na osnovi elementov lahkih redkih zemelj, ki jih je mogoče uporabiti v električnih vozilih pri temperaturah nad 100°C. Tovrstni magneti so dizajnirani za recikliranje, s poudarkom na zmanjševanju oksidativnosti faze na mejah med zrni. V sklopu projekta smo te magnete vgradili v motor v večjo učinkovitostjo, ki je bili razvit v VALEO za njihovo naslednjo generacijo električnih vozil. Razviti so bili materiali in sistemi z boljšo energetsko učinkovitostjo pri različnih temperaturah in delovnih pogojih. Pri naslednji generaciji električnih vozil bodo tako zmanjšani tudi stroški izdelave in odvisnost od uvoza.

Projekt DEMETER

Projekt je del Evropske mreže usposabljanja. Medsektorski in interdisciplinarni konzorcij vodilnih univerz, raziskovalnih inštitutov in podjetji v Evropi s področja avtomobilske industrije in magnetov usposablja 15 mladih raziskovalcev (ESRs). Raziskovalno delo vključuje razvoj tehnološkega postopka zmanjšanje zrnatosti s hidrogenacijo, ki se uporablja za izdelavo magnetov z nanozrni direktno iz odrabljenih magnetov, ponovno pridobivanje elementov redkih zemelj iz SmCo in NdFeB magnetov iz motorjev/generatorjev z ionometalurgško metodo in oblikovanje motorjev/generatorjev iz recikliranih magnetov, kjer je njihov dizajn osnovan na 2D in 3D fluksu in netradicionalnih materialih.

http://etn-demeter.eu/

Projekt: 3D MAGNET – 3D tiskani polimerno vezani magneti

Projekt financira Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo Republike Slovenije ter Evropski Sklad za Regionalni Razvoj. Poudarek projekta je na razvoju tehnologije 3D tiskanja polimerno vezanih magnetov. Uvedba 3D tiskanja z uporabo ciljnega nalaganja materiala v plasteh (FDM) kot alternativno tehnologijo za proizvodnjo polimerno vezanih magnetov, ki je usmerjen v zniževanje stroškov proizvodnje in ohranja dobre magnetne in mehanske lastnosti, kot jih imajo brizgani magneti. Glavni cilji raziskovalnega projekta so: (i) ugotoviti optimalno sestavo in lastnosti granulata (filamenta), ki se uporablja za 3D tiskanje polimerno vezanih magnetov in (ii) določiti optimalne parametre 3D tiskanja, s katerimi bi lahko natisnili polimerno vezane magnete z enakimi lastnostmi kot jih imajo brizgani magneti.

www.eu-skladi.si

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj