Preklic sklica 30. skupščine Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana

Preklic sklica 30. skupščine Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana

Z namenom popravka besedila sklica skupščine, ki se nanaša na 297. člen ZGD-1 o sklicnem roku, družba Magneti Ljubljana preklicuje sklic 30. seje skupščine delničarjev za dan 22.7.2021, objavljenega dne 22.6.2021.

Informacija o preklicu skupščine je objavljena na spletnih Ajpes in na spletni strani družbe Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana.

Podpisan dokument je objavljen na naslednji povezavi: PreklicSklica30Skupscine