Novice

MAGNETI LJUBLJANA NA ASDA SPLIT 2019

Magneti Ljubljana se bomo udeležili sejma ASDA Split od 10. do 12. aprila 2019. Obiščite nas na stojnici 847. Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleša Cokan (ales.cokan@magneti.si).

Magneti Ljubljana na CWIEME Berlin 2019

Magneti Ljubljana se bomo udeležili sejma Cwieme Berlin od 21. do 23. maja 2019. Obiščite nas na stojnici F43 v hali 2.1. Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleša Cokan (ales.cokan@magneti.si).

Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju s pomočjo zunanjih izvajalcev

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Namen operacije
Z nadgradnjo elektronskega poslovanja želimo izboljšati svojo pozicijo na trgu. To lahko dosežemo tako, da si povečamo prepoznavnost na spletu, kar nam posledično prinese več poslovnih partnerjev. Odločili smo se postaviti novo spletno stran, spletno trgovino, izdelati promocijski video in predstaviti naše podjetje na digitalnem showroomu. Ugotovili smo tudi, da vedno več potencialnih partnerjev zahteva zaščiteno povezavo informacijskih sistemov, zato smo se odločili, da bomo v okviru projekta vzpostavili tudi to.

Finančna podpora
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji in rezultati
Cilji projekta so izdelava zaščitene povezave našega informacijskega sistema z informacijskimi sistemi ključnih kupcev (elektronska izmenjava med partnerji), objaviti predstavitev našega podjetja in izdelkov v digitalni obliki na digitalnem showroomu (digitalizacija nastopov na sejmih), izdelati spletno stran (spletne strani za tuje trge) in spletno trgovino (spletne trgovine), ter izdelati predstavitveni video (produktno-prodajni video). V okviru izdelave nove spletne strani želimo prenoviti tudi LinkedIn profil podjetja in postaviti Facebook predstavitveno stran podjetja.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

PROJEKT: 3D MAGNET – 3D TISKANI POLIMERNO VEZANI MAGNETI

Projekt financira Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo Republike Slovenije ter Evropski Sklad za Regionalni Razvoj. Poudarek projekta je na razvoju tehnologije 3D tiskanja polimerno vezanih magnetov. Uvedba 3D tiskanja z uporabo ciljnega nalaganja materiala v plasteh (FDM) kot alternativno tehnologijo za proizvodnjo polimerno vezanih magnetov, ki je usmerjen v zniževanje stroškov proizvodnje in ohranja dobre magnetne in mehanske lastnosti, kot jih imajo brizgani magneti. Glavni cilji raziskovalnega projekta so: (i) ugotoviti optimalno sestavo in lastnosti granulata (filamenta), ki se uporablja za 3D tiskanje polimerno vezanih magnetov in (ii) določiti optimalne parametre 3D tiskanja, s katerimi bi lahko natisnili polimerno vezane magnete z enakimi lastnostmi kot jih imajo brizgani magneti.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si