Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju s pomočjo zunanjih izvajalcev

Nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju s pomočjo zunanjih izvajalcev

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Namen operacije
Z nadgradnjo elektronskega poslovanja želimo izboljšati svojo pozicijo na trgu. To lahko dosežemo tako, da si povečamo prepoznavnost na spletu, kar nam posledično prinese več poslovnih partnerjev. Odločili smo se postaviti novo spletno stran, spletno trgovino, izdelati promocijski video in predstaviti naše podjetje na digitalnem showroomu. Ugotovili smo tudi, da vedno več potencialnih partnerjev zahteva zaščiteno povezavo informacijskih sistemov, zato smo se odločili, da bomo v okviru projekta vzpostavili tudi to.

Finančna podpora
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji in rezultati
Cilji projekta so izdelava zaščitene povezave našega informacijskega sistema z informacijskimi sistemi ključnih kupcev (elektronska izmenjava med partnerji), objaviti predstavitev našega podjetja in izdelkov v digitalni obliki na digitalnem showroomu (digitalizacija nastopov na sejmih), izdelati spletno stran (spletne strani za tuje trge) in spletno trgovino (spletne trgovine), ter izdelati predstavitveni video (produktno-prodajni video). V okviru izdelave nove spletne strani želimo prenoviti tudi LinkedIn profil podjetja in postaviti Facebook predstavitveno stran podjetja.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si