Digitalna transformacija proizvodnih in poslovnih procesov Magneti

Digitalna transformacija proizvodnih in poslovnih procesov Magneti

Namen operacije

Glavni namen operacije je omogočiti boljše in hitrejše odločanje na podlagi podatkov iz proizvodnih operacij, kar bo direktno pripomoglo k zmanjševanju izmeta. Digitalizirali bomo tudi določene režijske procese, da bodo časovno manj potratni, hkrati pa bodo porabili tudi manj fizičnih resursov. Z nekaterimi ukrepi bomo zmanjšali tveganje, ki ga prinašajo epidemije in omogočili, da se kar se da veliko procesov lahko izvede na daljavo. Pričakujemo, da bo podjetje po zaključku operacije bolj prijazno okolju.

Finančna podpora

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji in rezultati

Cilji operacije bodo enotna analitična platforma za odločanje na podlagi podatkov s strojev, boljše kompetence s področja digitalizacije pri skoraj vseh zaposlenih, izboljšana kibernetska varnost, uvedba sistema za elektronsko vodenje računov, uvedba elektronske zahtevnice za material v skladišču.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo