Covid-19 Booster Call

CovidBoosterCall

Covid-19 Booster Call

Podjetje Magneti Ljubljana, d.d. je od EIT RawMaterials v okviru razpisa »Covid-19 Booster Call« prejelo sredstva za pospešitev industrijske proizvodnje dveh novo razvitih razredov Sm2Co17 magnetov, predhodno razvitih v laboratoriju. Novi razredi ponujajo izboljšane magnetne lastnosti, večje ravnosti krivulj razmagnetenja in / ali ostanka in največjega energijskega produkta v primerjavi z obstoječimi serijskimi magneti SmCo. Novi razredi zapolnjujejo vrzel v magnetnih lastnostih s prevladujočimi trajnimi magneti REE; NdFeB. Projekt se je začel 6. julija 2020, njegov cilj pa je potrditi ocene v pilotni proizvodnji do decembra 2020.

CovidBoosterCall

EITRawMaterials