2021

Magneti Ljubljana na poti k trajnosti

Izšla je promocijska brošura SRIP MATPRO na poti k trajnosti, katere del smo tudi Magneti Ljubljana.   22 podjetij in 7 institucij znanja se predstavlja v obsežni promocijski brošuri SRIP MATPRO na poti k trajnosti, ki jo je izdalo Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo...

Preklic sklica 30. skupščine Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana

Z namenom popravka besedila sklica skupščine, ki se nanaša na 297. člen ZGD-1 o sklicnem roku, družba Magneti Ljubljana preklicuje sklic 30. seje skupščine delničarjev za dan 22.7.2021, objavljenega dne 22.6.2021. Informacija o preklicu skupščine je objavljena na spletnih Ajpes in...